Διατροφικές συνήθειες, χρήση και αναγκαιότητα των συμπληρωμάτων διατροφής στην απόδοση των αθλητών του body-building

Η εργασία αυτή αναφέρεται στις διατροφικές συνήθειες και τα συμπληρώματα διατροφής που χρησιμοποιούν τα άτομα που ασχολούνται με το bodybuilding. Αρχικά γίνεται μια σύντομη αναφορά στο άθλημα του bodybuilding και τη διάδοσή του στη χώρα μας.

Inhibition of forskolin-induced neurite outgrowth …

Inhibition of forskolin-induced neurite outgrowth and protein phosphorylation by a newly synthesized selective inhibitor of cyclic AMP-dependent protein kinase, N-[ 2-( p-bromocinnamylamino ) ethyl ]-5-isoquinolinesulfonamide (H-89), of PC12D pheochromocytoma cells A newly synthesized isoquinolinesulfonamide, H-89 (N-[2-(p-bromocinnamylamino)ethyl]-5-isoquinoline-sulfonamide), was shown to have a potent and selective inhibitory action against cyclic AMP-dependent protein kinase (protein kinase A), with… Continue reading Inhibition of forskolin-induced neurite outgrowth …

Use of Dietary Supplements among Professional Athletes

Theobjective of this study was to understand the usage patterns of dietary supplements among professional athletes in Saudi Arabia. The survey consisted of sixteen questions divided into four categories: use of supplements, reason for consumption of supplements, personal beliefs about supplements, and behavior. The questionnaires were given to the three teams residing in Riyadh: Al… Continue reading Use of Dietary Supplements among Professional Athletes

Are you Sick of Blemished and Spotty Skin? ClearPores® is the Answer

There are some things that life throws at you that you can just learn to deal with and some things that you just can’t. Suffering the effects of acne is one of those things that no matter how you try to ignore it, it just doesn’t ever go away. Unfortunately many people see your blemishes… Continue reading Are you Sick of Blemished and Spotty Skin? ClearPores® is the Answer

The nootropic concept and its prospective implications

The nootropic concept emerged about 10 years ago essentially from the unusual pharmacology of piracetam, which later on was confirmed and extended to human pharmacoclinics and therapeutics. A nootropic drug is characterized by a direct functional activation of the higher integrative brain mechanisms that enhances cortical vigilance, a telencephalic functional selectivity, and a particular efficiency… Continue reading The nootropic concept and its prospective implications